Cover Image
მიკრო ავტობუსი მრავალი შესაძლებლობით:

მიკრო ავტობუსი მრავალი შესაძლებლობით:

„MAN TGE Combi Van“ სამგზავრო გადაზიდვების სრულ სპექტრს მოიცავს.

ტრანსფორმაციის ოსტატი

ტრანსფორმაციის ოსტატი

„MAN TGE Combi Van“ გთავაზობთ სივრცეს ცხრა მგზავრისთვის და სავარძელ-ეტლით მოსარგებლე შშმ პირების გადაადგილებისთვის.

THE MAN TGE COMBI VAN მოდელი

TGE COMBI VAN

TGE COMBI VAN

ვრცლად
phone number